NÁVRAT DOMŮ

Spolupráce s Národní galerií v Praze

NÁVRAT DOMŮ

V rámci projektu budou realizovány výstavy, soutěže, koncerty, budou vydávány příležitostné tiskoviny, katalogy, pozvánky, plakáty, propagační předměty apod. Bude vytvořen web a FCB. Obracíme se proto na Vás s poptávkou na grafické práce, zahrnující aktivity celého projektu. Bližší informace o projektu naleznete v příloze tohoto dopisu.
Protože úvodní aktivity projektu jsou plánovány již na měsíc září 2011, prosíme Vás obratem o informaci na níže uvedený kontakt, zda máte o nabízenou poptávku zájem. Pokud ano, požadujeme nabídku v elektronické podobě odeslat nejpozději do 12. 8. 2011.