KAM — Královéhradecký architektonický manuál

Jako jedno z pěti grafických studií jsme byli oslovení pro návrh jednotného vizuálního stylu, loga a struktury webu Královéhradeckého architektonického manuálu.
Jde o databázi architektonických staveb, objektů, veřejných prostranství, architektů a stavebníků na území města od roku 1894 do roku 1950.
Stěžejní jsou webové stránky a k nim navržené publikace a průvodce.KAM — Královéhradecký architektonický manuál