Ooo...

Propagační koncept pro turistické centrum města Opočna jsme navrhli hravým a veselým stylem. Zachovali jsme korporátní barvy města, jenom je trochu rozzářili. Citoslovce údivu Ooo... má potenciál k přesahu do dalších aplikací města. První a nosnou aplikací je kniha Opočno ve fotografiích, druhou jsou tašky pro městskou knihovnu.
Návrh doplňuje i postavička Oopy, která bude doprovázet turisty a bavit i domácí. Tak uvidíme, kde se s ním všude potkáme a zda bude bavit celé léto.


Ooo...