Trautenberkovo panství

Trautenberkovo panství je turistická oblast Krkonoš na cestě mezi Černou Horou a Pecí pod Sněžkou. V blízkosti známé Kolínské boudy. Nabízí dopravu zavazadel i osob, gastro a ubytování.

Trautenberkovo panství

Navrhli jsme jednotný vizuální styl, který jednotným stylem komunikuje s návštěvníkem Krkonoš jasnou rozpoznatelnou podobou inspirovanou turistickým značením. Jednotná grafika spojuje všechny služby, které panství nabízí (ubytování, gastro, doprava). Budoucí marketing tak bude efektivně provázaný a čitelný jako jeden celek.