DZÄNDA ARCHITECTURE

Atelier architektury, který svůj obor vnímá jako poezii. V realizacích je zřejmý velký důraz na kontext a podstatu.
Rozhodně v jejich portfoliu nenajdete masové developerské stavby.

Stejně tak jsme přistupovali k tvorbě loga. Půl roku jsme osekávali jednotný vizuální styl na minimum.
Obohacující spolupráce a vytržení ze zrychleného komerčního tempa.