SKICENTRUM DEŠTNÉ

Zpracování vizuálního stylu pro Orlickohorské lyžařské a rekreační centrum v Deštném. Hlavní požadavek klienta byl důraz na celosezónní pokrytí a zacílení na rodiny s dětmi. Nutnost byl název Skicentrum a použití korporátního písma Helvetica Neue v názvu.

V rámci jednotné identity jsme navrhli také tři srdíčka, která vyjadřují rodinu a claim `` máme společnou vášeň ``.
Samotné logo sebou nese odkaz na oblé tvary Orlických hor, hlavní turistické trasy a velkou sklářskou tradici.